Mededeling

Beste leden en bezoekers van SBV Bloemhof

Zoals bekend zijn de eerder noodzakelijk opgelegde maatregelen ivm het Corona virus verlengd tot minimaal 1 juni.

Dit heeft voor ons de volgende gevolgen:

  • De peuteropvang blijft dicht
  • De speeltuin blijft gesloten
  • Er zal geen inloop zijn op de donderdag avonden
  • Geen ledenvergadering in april

Kortom SBV Bloemhof is in zijn geheel gesloten tot ten minste 1 juni.

Eventueel nieuwe opgelegde maatregelen zullen we uiteraard volgen.

Wanneer er mensen zijn die initiatieven willen ondernemen voor ouderen of zwakkeren in de buurt, willen we graag, indien mogelijk ondersteuning hieraan geven. Laat het ons dan weten via

info@sbv-bloemhof.nl  of  via 06-51244211

Tot slot spreken we de hoop uit dat u en uw familie deze periode goed door komt. Maar ook dat onze oudere leden en buurtbewoners de steun krijgen die ze verdienen.

Bestuur

SBV Bloemhof

SPEELTUIN DICHT

Beste Bloemhof bezoekers,

Naar aanleiding van de door de overheid opgelegde maatregelen ivm het Corona virus heeft de landelijke verenging van speeltuinen in Nederland, de NUSO het advies gegeven om speeltuinen dicht te houden tot in ieder geval 6 april.

Ook SBV Bloemhof  zal daarom minimaal tot 6 april dicht zijn.

Voor verdere info www.nuso.nl  of 06-51244211

Wij rekenen op uw begrip en hopen u spoedig weer te mogen verwelkomen.

Bestuur

SBV Bloemhof

 

Bloemhof dicht

Beste Bloemhof bezoeker,

Naar aanleiding van de door de overheid opgelegde maatregelen ivm het Corona virus is het gebouw van de SBV Bloemhof  in ieder geval tot  6 april gesloten.

Hopelijk kunnen we na deze periode u weer ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur

SBV Bloemhof

Dringende oproep

Wie o Wie voelt zich geroepen om op deze voorzittershamer over te nemen.

 Afbeeldingsresultaat voor voorzittershamer

 Beste Bloemhof leden en vrienden,

Bij de aanstaande ledenvergadering in April zal het voltallige bestuur van de SBV Bloemhof aftreden en de functies terug geven aan de leden. 

De reden hiervoor is dat wij na enkele jaren de motivatie niet langer kunnen opbrengen om met een onderbemand bestuur de vereniging draaiende te houden. 

Hierdoor ontstaat een zeer zorgzame, niet gewenste situatie in onze vereniging. Echter doorgaan op deze manier is ook niet langer houdbaar. 

 Juist in een periode waarin er gesproken wordt met de gemeente over de gebruikers overeenkomst van het terrein en andere organisatorische zaken, is een bestuursloze vereniging ongewenst.

Maar ook het organiseren van ons aanstaande 90 jarig jubileum in mei zal niet opgepakt worden.

De vraag aan jullie is heel simpel: 

Wie pakt de handschoen (hamer) op