Ledenvergadering

Beste Bloemhofleden,

Het bestuur van S.B.V. Bloemhof nodigt u uit voor de  jaarlijkse ledenvergadering.

Deze vergadering wordt gehouden op maandag 30 April om 20.00 uur in het gebouw van S.B.V. Bloemhof. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en agenda
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Jaaroverzicht secretaris
  4. Jaaroverzicht penningmeester
  5. Verslag kascommissie 2017 en benoeming kascontrole 2018
  6. Pauze
  7. Benoeming nieuwe bestuursleden en voorzitter

Aftredend: Joop Bezuijen, JeroenVerkerk en Dave van Veen

Wilt u zich aanmelden als bestuurslid dan kan dit tot een half uur voor de start van de vergadering.

  1. Rondvraag
  2. Wat er verder nog ter tafel komt
  3. Sluiting

Wij waarderen uw komst!

Met vriendelijke groet,

Bestuur S.B.V. Bloemhof

Laat een reactie achter