Mededeling:

Beste leden en betrokkenen bij Speeltuin- buurtvereniging Bloemhof

Iedere gezonde en levenslustige vereniging heeft vrijwilligers en bestuursleden nodig om activiteiten te organiseren en om de “zaak” draaiende te houden.  Of het nou om een atletiekvereniging, een voetbalvereniging, een schaakvereniging of om een buurt- speeltuinvereniging gaat, overal geldt dit.

Nu is het de afgelopen jaren steeds lastiger geworden om vrijwilligers enthousiast te krijgen en ook is het steeds lastiger geworden om bestuursleden te werven waardoor er zelfs activiteiten niet door konden gaan.

Gelukkig konden we na de laatste ledenvergadering in april 2017 drie nieuwe bestuursleden verwelkomen waardoor de taken goed verdeeld konden worden. Helaas hebben zij te kennen gegeven om diverse redenen niet langer deel uit te kunnen maken van het bestuur van onze vereniging. Wel willen zij zich gelukkig blijven inzetten voor de vereniging.

Hierdoor dreigt er een driekoppig bestuur te ontstaan, een zeer ongewenste situatie. Het is nagenoeg onmogelijk om alle taken en activiteiten te blijven uitvoeren en organiseren met slechts drie bestuursleden.

Daarom hier een dringende oproep voor iedereen die zich betrokken voelt bij de SBV Bloemhof. Welke mannen of vrouwen komen het bestuur versterken? Wie heeft bijzondere kwaliteiten zoals bijvoorbeeld; financiële kennis, organisatorische kennis of bestuurlijke kennis en wil deze inzetten voor de vereniging.

Je kan er zeker van zijn dat je takenpakket aansluiting vindt bij jou interesses en kwaliteiten.

Wanneer er geen nieuwe bestuursleden bijkomen, kan er steeds minder georganiseerd worden en zullen er taken niet langer uitgevoerd kunnen worden. Er dreigt in het uiterste geval dan een vrijwel “slapende” vereniging te ontstaan. Een situatie die door niemand gewenst wordt.

Het kan toch niet zo zijn dat een 88 jarige vereniging die steeds weer bewijst een bestaansrecht te hebben binnen onze wijk en stad op die manier verder zou moeten.

Wanneer dit stuk je aangrijpt en je je aangesproken voelt, meldt je dan als bestuurslid voor de ledenvergadering van 26 maart bij ons aan.

Wanneer je eerst hierover in gesprek wil gaan mag dat natuurlijk ook, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet

Dennis vd Laar (Voorzitter)

Jolanda Bergshoeff (Secretariaat)

Henri Falkena (Penningmeester)

Laat een reactie achter