Contributie 2017

Beste leden,

Het jaar is al bijna weer om, toch willen wij nog graag de contributie voor het lidmaatschap van de SBV Bloemhof ontvangen.

We willen u dan ook verzoeken om € 35,- over te maken naar ons rekeningnummer NL92RABO0301648514 tnv SBV Bloemhof.

Voor de leden die een incasso hebben afgegeven; Bij hen wordt het genoemde bedrag binnenkort afgeschreven.

Met vriendelijke groet,

Henri Falkena

Penningmeester

Laat een reactie achter